Ko komi čakaš da greš spat, ker veš da te zjutri čaka zajtrk.